مامعنى جم قنده ظ

.

2023-06-09
    مقارنة بين a7 و a8 plus